Succesvol veranderen met draagvlak

afbeelding wk8

Al jaren houd ik mij bezig met het vormgeven en begeleiden van veranderingstrajecten. Soms wordt zo’n traject een reorganisatie genoemd  en verdwijnen er (veel) banen. Soms noemt een directie een reorganisatie liever een organisatieverandering of heroriëntatie en mogen de medewerkers (grotendeels)blijven, maar moet het werk vooral anders worden georganiseerd. Van medewerkers wordt dan verwacht dat ze na de verandering anders gaan werken en hun gedrag aanpassen aan de nieuwe aanpak.  Het is  belangrijk dat de medewerkers de gewenste verandering begrijpen, oppakken en liefst ook nog steunen. Ook als medewerkers dit aanvankelijk anders zien.

Wat mij opvalt is dat er bij al die trajecten en projecten vaak een cruciaal onderdeel onvoldoende aandacht krijgt. Dat is het creëren en bewaken van draagvlak voor de verandering en een heldere, faire communicatie met alle betrokkenen.  Met oog  voor de mens achter de werknemer. Gedurende het hele proces.

Naast het creëren van draagvlak bij betrokken medewerkers  (zowel de blijvers als de mensen die hun baan (mogelijk) verliezen) geloof ik in de kracht van het systematisch betrekken van  leidinggevenden      (zij die mee willen veranderen , maar ook diegenen die daar moeite mee hebben)  de OR,  vakbonden,  Raad van Commissarissen en pers .  De veranderboodschap zal nooit alle betrokkenen enthousiast kunnen maken, maar moet wel duidelijk zijn. Bovendien is timing van communicatie en informatie-overdracht cruciaal.

Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij het begeleiden en coördineren van  verandertrajecten. Ik ondersteun en adviseer daarbij  besturen en directies bij het vormgeven van organisatiewijzigingen,  breng alle stakeholders (intern en extern) in kaart ,  leer ze  kennen, betrek ze bij het proces, voorzie alle partijen van de benodigde  informatie  en stuur bij . Vooraf stel ik in overleg met de directie de strategie op om het veranderproces in de ruimste zin te faciliteren. Binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek.  Ik begeleid sessies, betrek werknemers en management bij het tot stand komen van de definitieve veranderplannen, organiseer informatiebijeenkomsten voor medewerkers en de OR. Overleg waar nodig met de vakbonden en gedurende het hele proces regelmatig met de directie.

Het proces en de uitkomst van een organisatiewijziging is voor veel medewerkers bijzonder stressvol. Met een duidelijke, eerlijke en mensgerichte aanpak, waarin alle stakeholders worden meegenomen in  een ambitieus tijdspad,  zijn organisatieveranderingen beter te managen en houdt een directie ook draagvlak bij de OR en de medewerkers die mogen blijven.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek via 06-51025004 of mail naar info@windkracht8.nl. Graag denk ik mee hoe uw organisatie blijvend verbeterd kan worden en welke rol ik daarbij kan spelen.

 

Advertenties

Op zoek naar olifantenpaadjes

In de afgelopen jaren heb ik bij verschillende complexe organisaties ervaren dat de hazen anders lopen dan management en directie soms willen. De zogenaamde ‘olifantenpaadjes’ zijn de short cuts of andere wegen die mensen in een organisatie nemen om bij hun doel te komen. Weg van obstructie, regels, tijdverspilling.

olifantenpaadjes_D (arnoheeren.wordpress)